Na sednici Upravnog odbora udruženja Tata, održanoj u Beogradu 15. aprila 2018. godine, u svetlu poslednjih nekoliko slučajeva porodičnog nasilja, doneta je Odluka o privremenom prekidanju svih aktivnosti i delovanja Udruženja (Odluka o privremenom prekidu rada) u radu sa građanima, jer je usled ovolikog broja slučajeva brutalnog porodičnog nasilja naše delovanje postalo besmisleno. Odluku o ponovnom početku rada donećemo naknadno i to u skladu sa tadašnjom situacijom.

Prethodno preuzete obaveze u projektu Srce za unuke (srcezaunuke.com) i istraživanjima u vezi sa zatvorima i zdravljem muškaraca UG Tata će realizovati do kraja tih projekata tokom proleća 2018. godine, a pružanje logističke podrške u vezi sa tužbama za vrtiće i kredite će biti završeno u skladu sa potrebama članstva do kraja tih postupaka.

Hvala na razumevanju.
UG Tata